Zwroty i reklamacje

Zwrot towaru

1. Klient dokonujący zakupu jako konsument (osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu, może od umowy tej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy, przed jego upływem, odpowiedniego oświadczenia.
 
2. W razie skutecznego odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony od wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie - nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, jaki otrzymał. Klient powinien odpowiednio zapakować zwracany towar i na własny koszt dostarczyć go do firmy Sprzedawcy pod adres: VENUS-MARILYN,ul.Sienkiewicza 6/41,35-216 Rzeszów po uprzednim poinformowaniu Sprzedawcy o zamiarze nadania przesyłki drogą mailową lub telefoniczną.
 
3. Zwrot kwoty należnej za zwrócony towar wraz z kosztami wysyłki towaru do konsumenta poniesionymi przez Klienta (w wysokości kosztów dostawy standardowej) następuje po sprawdzeniu stanu towaru oraz kompletu dołączonych dokumentów i akcesoriów, w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia konsumenta od umowy.
 
4.W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl